Selfie Center

Wie zie je echt in de spiegel?

Neem jij wel eens een selfie? En wat vertellen al die momentopnames over jou? In het Selfie Center leren we jou niet om een foto te maken van jouw uiterlijk, maar om jouw drijfveren en competenties in kaart te brengen. We leren jou om deze foto te lezen, en te vertalen naar ambities en toekomstige keuzes in jouw loopbaan.

Het Selfie Center is een meerwaarde voor zowel medewerker als werkgever. Wij stimuleren medewerkers om bewust te leren kiezen, maar ook om vanuit de juiste basis de dialoog aan te gaan met hun werkgever. Op die manier kan er gezocht worden naar een duurzame samenwerking tussen beiden.

Het proces?

Het Selfie Center is opgebouwd volgens een gestructureerd proces dat helpt om jouw zelfinzicht te vergroten en een beeld te krijgen van je eigen vaardigheden en competenties. Vier uur lang gaan we aan de slag met oefeningen, vragenlijsten en andere richtinggevende tools om je selfie op te bouwen. De verworven inzichten vertalen zich uiteindelijk in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan of POP. Dit plan zal als input gebruikt worden tijdens het evaluatiegesprek met je leidinggevende.

Vraag nu jouw selfiemoment aan

Als werknemer

Net als bij onze loopbaanbegeleiding kan je loopbaancheques inzetten om deel te nemen aan het Selfie Center. Deze vraag je aan bij de VDAB (www.vdab.be/loopbaanbegeleiding) of op het nummer 0800 30 700.

Als werkgever

Het Selfie-center kan ook aangevraagd worden op consultancybasis. Contacteer hiervoor Motmans & Partners op het nummer +32 11 30 35 00 of via motmans@motmansenpartners.be.

Contact opnemen
© Motmans & Partners 2020