28.november.2018

Build, buy or borrow in een notendop

Wie nood heeft aan extra mankracht of hr-expertise, heeft de keuze tussen drie opties: build, buy or borrow. Naargelang van uw specifieke situatie, zal de ene een betere oplossing blijken dan de andere. Drie gekende concepten, maar even opfrissen kan nooit kwaad. Een overzicht.

Build

Wie aan building doet, laat huidige medewerkers verder groeien binnen het bedrijf zelf. Op die manier ‘bouwt’ u als bedrijf het talent dat u nodig heeft zelf op. Die strategie is ideaal wanneer u continu op zoek bent naar nieuw talent en het takenpakket dat u voor ogen heeft, typisch is voor uw bedrijf. Grondige (interne) voorkennis is dan een groot pluspunt. Building is een langetermijntechniek, waarin medewerkers de kans krijgen om bij te scholen en te groeien. De voordelen: je geeft interne mensen perspectieven en verhoogt op die manier de retentie.

Buy

Heeft u voor langere termijn extra werkkracht nodig? Is die nood dringend? Dan is buying uw beste optie. U neemt dan ‘simpelweg’ iemand nieuw aan, u ‘koopt’ het profiel als het ware op de arbeidsmarkt. Buying gebeurt meestal wanneer u als bedrijf snel groeit of wanneer er posities vrijkomen doordat andere medewerkers doorgroeien of uw bedrijf verlaten. De voordelen: slaagt u erin snel het juiste profiel te vinden, dan haalt u snel een externe frisse wind in huis die zich voor een langere tijd engageert.

Borrow

Soms heeft u op korte termijn nood aan extra hr-expertise. Bijvoorbeeld voor een tijdelijke aanwervingscampagne. Of wanneer iemand in uw hr-team tijdelijk uitgevallen is. Iemand nieuw zoeken of intern opleiden is dan vaak te veel moeite of tijdsverlies. In dat geval kan een tijdelijke expert aannemen de juiste oplossing zijn. U kiest voor een tijdelijk expert wanneer u specifieke expertise nodig hebt voor een vastomlijnd project of probleem. En dat voor slechts een tijdelijke periode. Zo’n tijdelijke expert beschikt vaak over de juiste extra kennis en is vooral snel inzetbaar. Een must als u dringend hulp nodig heeft. De voordelen spreken voor zich…

Build, buy or borrow: wat heeft u nodig?

Elk van de drie mogelijkheden heeft haar beperkingen én voordelen. Welke oplossingen u nodig heeft, hangt dan ook puur af van uw specifieke situatie. U kunt hier onmogelijk van een zwart-witverhaal spreken. Heeft u nood aan extra steun maar weet u niet waar de juiste profielen te vinden? Contacteer ons dan voor meer informatie. We helpen u graag met deze zoektocht.

© Motmans & Partners 2020