08.mei.2019

Externe CEO in uw familiebedrijf? 5 tips voor betere slaagkansen.

Een externe CEO in een familiebedrijf kan een grote meerwaarde betekenen, maar dan moet de samenwerking wel slagen. Volgens onze managing director Liesbeth Vandenrijt zijn er vijf cruciale factoren.

1. Rolafbakening

Zorg voor een duidelijke rolafbakening. Wat zijn de taken, de verantwoordelijkheden,de bevoegdheden, van enerzijds de familieleden en anderzijds de CEO. Dit is zeker belangrijk wanneer de stichter/eigenaar nog aanwezig is in het bedrijf. Die moet kunnen ‘loslaten’ en de CEO moet de leider kunnen zijn.

2. Communicatie

Bevorder open communicatie. De stichter/eigenaar en de CEO moeten uitvoerig met elkaar communiceren. Niet alleen over inhoud, maar ook over emoties. Hoe ervaren
beide partijen de samenwerking? Bespreek taboes en vetes, en bovenal luister aandachtig naar de mening van de ander. Hieraan gekoppeld is het belangrijk te bepalen waar welk punt besproken wordt. In het directiecomité, in de raad van bestuur, in de familieraad…? De agenda’s van die vergaderingen moeten rekening houden met wat best waar besproken wordt.

3. Reflectie

Benoem de kritische incidenten. Welke gebeurtenissen bevorderen of bemoeilijken de samenwerking. Spreek over problemen en over successen. Familiebedrijven zijn traditioneel bescheiden, maar mogen best reflecteren over hun succes.

4. Organisatie

Organiseer de entourage van het familiebedrijf. Zorg voor de corporate governance-structuren: een familieraad, een raad van bestuur, externe bestuurders in die raad van bestuur. Wie mag in welk orgaan zetelen, voor hoelang?

5. Begeleiding

Laat u begeleiden. Ondernemers en managers mogen volgens Liesbeth Vandenrijt best om hulp vragen op het relationele vlak. Zowel diegene die het roer overlaat als diegene die het roer overneemt, kan wel wat coaching gebruiken. Het broze evenwicht dat zo’n vertrouwensrelatie tussen overnemer en overlater is, verdient aandacht en hulp.

Heeft u vragen over het aanwerven van een externe manager of over bedrijfsoverdracht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gerelateerde artikels Terug naar overzicht
© Motmans & Partners 2019