24.oktober.2019

Succesion Center bij familiale bedrijfsoverdracht

“Voor veel ondernemers is het een grote droom om hun familiebedrijf over te laten aan de oudste zoon of dochter. Dit wordt vaak gezien als het ideale scenario, maar familiale bedrijfsoverdracht zou ondergeschikt moeten zijn aan het organisatiebelang”, aldus Liesbeth Vandenrijt, managing director en expert familiebedrijven.

Stilstaan

Het is zeer belangrijk om stil te staan en te kijken of de kinderen wel beschikken over de juiste competenties en talenten om bepaalde verantwoordelijkheden op te nemen. Vaak is het zo dat ondernemers niet de beste beoordelaars zijn als het op dergelijke kritische analyses aankomt. Het is daarom zeer nuttig om externe hulp hiervoor te zoeken.

Succession Center bij bedrijfsoverdracht

Vanuit onze expertise wat betreft familiebedrijven hebben wij de succession center in het leven geroepen. Een succession center is een traject waarbij we de verschillende betrokkenen onderwerpen aan verschillende wetenschappelijk onderbouwde testen, interactieve oefeningen en diepte interviews. Dit traject wordt begeleid door twee psychologen. De output van zo een traject is een objectief beeld van de talenten die reeds aanwezig zijn en de trainable gap met nog te ontwikkelen talenten en competenties.

Vervolgens gaan we kijken of de kinderen over het nodige beschikken om een bepaalde rol of functie op te nemen binnen het familiebedrijf. We kijken of ze eventueel geschikt zijn voor een managementrol en of ze zelf het ondernemers DNA in huis hebben. Op die manier gaan we uiteindelijk een advies geven dat in eerste instantie met de kinderen zelf wordt doorgesproken, zodanig dat ze eigenaar zijn van de resultaten. Vervolgens wordt dit met de rest van de familie doorgesproken.

Motivatie

“Vandaag zien we wel een duidelijke trend dat niet alleen de talenten en competenties objectief in kaart worden gebracht, maar dat er ook vooral gekeken wordt naar motivatie. Willen de kinderen zelf in het familiebedrijf werken of zien ze eerder hun passie en uitdaging in een andere omgeving of in een andere rol buiten het bedrijf”, vertelt Liesbeth. “We zien een zekere tendens dat vandaag kinderen wel uiteraard in de familieraad willen zetelen of dat ze als bestuurslid/aandeelhouder willen optreden. Het is dus niet evident dat alle kinderen per definitie een actieve rol zullen en willen spelen in het familiebedrijf.”

Bent u van plan om uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? Wij bekijken graag hoe wij u hiermee kunnen helpen. Contacteer ons vrijblijvend!

Gerelateerde artikels Terug naar overzicht
© Motmans & Partners 2020