10.maart.2020

Wat is er belangrijk in de zoektocht naar een externe ceo?

Elke week stellen wij een vraag over familiebedrijven aan ons expert familiebedrijven en managing director Liesbeth Vandenrijt. De vraag van deze week luidt als volgt:

Het antwoord van Liesbeth:

In de zoektocht naar een externe CEO, zijn de competenties en vaardigheden vaak doorslaggevend. We maken hier een onderscheid tussen de technische expertise en vaardigheden enerzijds en de competenties anderzijds. Wat deze twee componenten betreft, heeft de ondernemer baat bij een goede complementariteit ten aanzien van hemzelf en zijn organisatie. Als het bedrijf plannen heeft om internationaal te ondernemen, dan is het een troef als de CEO deze competentie meebrengt. Als het bedrijf nood heeft aan digitalisering, is deze specifieke kennis weer een extra troef.

Naast technische kennis en vaardigheden en competenties zijn de waarden en normen van de externe CEO nog meer doorslaggevend. Hier is een fit noodzakelijk, anders zal de CEO niet passen bij de bedrijfscultuur van het familiebedrijf. Ongeacht de competenties en vaardigheden is de perfecte match met de normen en waarden van de ondernemer dus een noodzakelijke voorwaarde.

Meer over het aanwerven van een externe ceo

© Motmans & Partners 2020