23.februari.2023

Wat vertelt jouw MBTI-profiel?: Persoonlijke voorkeuren volgens de Myers-Briggs Type Indicator

MBTI: Myers-Briggs Type Indicator. Vier letters waarachter een hele theorie schuilgaat die zich baseert op de ideeën van Carl Jung. Die haalde op zijn beurt de mosterd bij nog oudere theorieën. Toch is de MBTI nog steeds relevant. Onder meer HR-professionals gebruiken de persoonlijkheidsvragenlijst, maar ook op het internet circuleren massa’s vragenlijsten die zich op de MBTI baseren. Vandaar de vragen: wat is MBTI eigenlijk? Hoe werkt het? En hoe mag je je MBTI-profiel interpreteren?

De MBTI-vragenlijst werd op internet sterk gepopulariseerd en MBTI-profielen zijn tegenwoordig zelfs toe te voegen aan je online datingprofiel. De Myers-Briggs Type Indicator lijkt dan ook relatief eenvoudig in zijn opzet: hij onderscheidt zestien mogelijke persoonlijkheidstypes op basis van vier dimensies. Er circuleren online heel wat vragenlijsten die zich baseren op de Myers-Briggs Type Indicator, maar in principe bestaat er maar één officiële vragenlijst die je persoonlijkheidstype volgens de MBTI kan bepalen. Belangrijk: dat kan alleen wanneer ze wordt gecombineerd met een feedbackgesprek met een MBTI-erkend professional. De persoonlijkheidsvragenlijst is dus wel wat complexer dan zijn toepassingen op internet doen uitschijnen.

Doel van de Myers-Briggs Type Indicator

Het doel van de MBTI is om meer inzicht te krijgen in bepaalde persoonlijke voorkeuren van iemand op vlak van vier dimensies. Op professioneel vlak kan de vragenlijst bijvoorbeeld inzichten verschaffen in de voorkeuren bij het leren, reageren en functioneren. Daarbij mag het nooit de bedoeling zijn hen in een vakje te duwen. Kennis van je MBTI-profiel dient voornamelijk als vertrekpunt voor meer zelfinzicht of -ontwikkeling. De persoonlijkheidsvragenlijst is dus absoluut geen reden om vast te roesten in je oude gewoonten, maar vooral een katalysator om aan de slag te gaan met je persoonlijke (talent)ontwikkeling.

Daarbij is het wel belangrijk in het achterhoofd te houden dat de vragenlijst niet competentiegericht is. Ze zegt met andere woorden niets over de competenties die iemand al dan niet ontwikkeld heeft. MBTI wijst eerder op een natuurlijke voorkeur voor het al dan niet ontwikkelen van die competenties, maar brengt daarbij niet alle factoren die daarop een invloed kunnen uitoefenen in kaart.

Hoe achterhaal je je MBTI-profiel?

De Myers-Briggs Type Indicator bestaat uit twee grote onderdelen. Ten eerste een vragenlijst, ten tweede – wellicht nog belangrijker – een feedbackgesprek met een erkend professional. In het eerste deel van de zoektocht naar je MBTI-profiel ga je dus zelf aan de slag. Achtentachtig vragen lang ga je na welk van twee mogelijke antwoorden het best bij je past. Daarbij gaat het om vragen die polsen naar algemene gedragingen of meningen, maar evengoed over specifieke situaties.

De vragenlijst is echter nog maar de voorbereiding op het echte werk. Wat belangrijker en doorslaggevender is voor het bepalen van een persoonlijkheidstype is het gesprek achteraf. Daarin gaat een professional met officiële opleiding en erkenning mee op zoek naar jouw natuurlijke voorkeuren op vlak van vier dimensies. Die leveren vier letters op: het MBTI-profiel.

Vier dimensies van MBTI

De vier dimensies die de Myers-Briggs Type Indicator onderzoekt, vormen de basis voor de persoonlijkheidsvragenlijst. Voor elke dimensie bestaan twee zijden. Volgens de MBTI heeft iedereen van nature één voorkeurszijde. Die bepaalt vooral welke manier van werken en leven jou het meeste energie geeft. MBTI zelf formuleert ze als volgt:

Dimensie 1: Waaruit haal je energie?

Extraversion (E) – Introversion (I)

Mensen die Extraversion verkiezen, concentreren zich op de buitenwereld die bestaat uit mensen en activiteiten. Mensen die Introversion verkiezen, focussen dan weer op hun innerlijke wereld van ideeën en ervaringen. Ze richten hun energie en aandacht naar binnen en halen energie uit hun gedachten, herinneringen en gevoelens, terwijl mensen aan de zijde van Extraversion hun energie en aandacht naar buiten richten en energie halen uit hun omgang met anderen en hun activiteiten.

Dimensie 2: Hoe neem je informatie op?

Sensing (S) – Intuition (N)

Wie Sensing verkiest, neemt het liefst informatie op die reëel en tastbaar is. Mensen die Intuition prefereren, nemen daarentegen info op door te focussen op het grotere geheel en op de verbanden tussen verschillende feiten. Ze zoeken patronen en gaan voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Wie Sensing verkiest, heeft oog voor detail en is voornamelijk afgestemd op de praktische realiteit.

Dimensie 3: Hoe neem je beslissingen?

Thinking (T) – Feeling (F)

Mensen die voorkeur hebben voor Thinking, willen bij het nemen van een beslissing de logische gevolgen van een keuze of handeling achterhalen. Ze proberen de voor- en nadelen van een situatie objectief te onderzoeken alvorens ze de knoop doorhakken. Bovendien halen ze energie uit het evalueren en analyseren van een probleem om zo tot een oplossing te komen. Daarbij zoeken ze naar normen of principes die in alle gelijkaardige situaties van toepassing kunnen zijn.

Wie voorkeur heeft voor Feeling, overweegt voornamelijk wat belangrijk is voor henzelf en de andere betrokkenen. Ze stellen zich in de plaats van anderen en besluiten op basis van respect voor hen. Energie krijgen ze van het bevestigen en steunen van anderen en van het zoeken naar waardevolle kwaliteiten. Ze streven naar harmonie en behandelen elke persoon als uniek individu.

Dimensie 4: Hoe ga je om met de wereld rondom?

Judging (J) – Perceiving (P)

De buitenwereld benaderen met een voorkeur voor Judging, betekent een ordelijk, gepland leven leiden. Mensen aan deze zijde regelen en organiseren graag. Ze willen een beslissing nemen, de zaak afhandelen en aan iets anders beginnen. Daarvan krijgen ze energie. Ze vinden het belangrijk om zich aan een plan of schema te houden, terwijl mensen die de buitenwereld bij voorkeur Perceiving benaderen vooral flexibel en spontaan willen leven. Voor hen voelen gedetailleerde plannen en definitieve beslissingen vooral aan als een beperking. Ze blijven liever openstaan voor nieuwe info en nieuwe opties, tot op de valreep. Hun energie halen ze uit vindingrijkheid en hun sterkte kan zijn dat ze zich makkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe eisen.

Interpretatie van je MBTI-profiel

Een belangrijke kanttekening bij je MBTI-profiel is dat dat niet zwart-wit is. Vaak moeten professionals vele voorbeelden aanhalen vooraleer helemaal helder wordt welke zijde van een dimensie de voorkeur heeft, of wordt dat zelfs nooit honderd procent zeker. Het is dan ook voornamelijk de zoektocht naar je persoonlijke voorkeuren die interessant is, meer dan het resultaat.

Bovendien is het achterhalen van je MBTI-profiel slechts het begin. Van daaruit kan volop worden ingezet op talentontwikkeling. Er zijn echter ook valkuilen waar zowel talenten als HR-professionals voor moeten opletten bij het gebruik van de Myers-Briggs Type Indicator. Die lichten we toe in een nieuwe blog die er binnenkort aankomt.  

Gerelateerde artikels Terug naar overzicht
© Motmans & Partners 2023

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.